Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Zorgeloos de top behalen

In ons online systeem uploadt en onderhoudt u eenvoudig al uw formulieren en processen voor het behalen en behouden van de ISO en VCA.

Uw certificering geborgd

Ons online systeem zorgt voor up-to-date info in één omgeving. Het systeem geeft proactief meldingen wanneer u actie moet ondernemen voor behoud van uw certificering.

ISO 27001 certificering

ISO 27001 certificering biedt een goede basis voor het op orde krijgen van de informatiebeveiliging. Deze vorm van beveiliging wordt steeds belangrijker. Enerzijds door wet- en regelgeving, anderzijds om  vertrouwelijke gegevens veilig te stellen. Ook de gegevens van de klant. Uw organisatie kan zorgeloos innoveren, groeien en het klantenbestand uitbreiden in de wetenschap dat u bewust met vertrouwelijke gegevens omgaat met een ISO 27001 certificaat op zak.

Wat houdt ISO 27001 certificering in?

ISO 27001 is een standaard die beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat. Het doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie, maar ook in uw klantcontact, zeker te stellen. Informatiebeveiliging omvat niet alleen het borgen van gegevens, maar ook het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel en vooraf bepaald niveau.

Het belang van een ISO 27001 certificaat voor uw bedrijf

De ISO 27001 certificering wordt gekenmerkt door een procesbenadering voor het plannen, implementeren, gebruiken, bewaken, evalueren, onderhouden en verbeteren van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging. Deze beveiliging is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en zelfs voor het voortbestaan van uw organisatie. Een ongeschikte informatiebeveiliging kan namelijk leiden tot schade aan het imago van uw organisatie.

Uw ISO 27001 certificering behalen

Organisatiesysteem maakt het proces tot de ISO 27001 certificering zo eenvoudig mogelijk met een overzichtelijk stappenplan. Als enige aanbieder maken we gebruik van een uniek online systeem. Met dit systeem beheert u processen en formulieren eenvoudig en overzichtelijk in één online omgeving. Al uw administratieve zorgen rondom certificering zijn hiermee opgelost. Het online systeem is altijd up-to-date, zodat u probleemloos uw certificaat kunt behalen en behouden. Daarnaast gebruiken we een overzichtelijk stappenplan, waardoor u altijd weet waar u aan toe tijdens het proces rondom uw ISO 27001 certificering.

ISO 27001 certificeringsproces

Een organisatie die voldoet aan de ISO 27001 eisen kan zich door een certificerende instantie laten auditen. Bij voldoende niveau krijgt een organisatie het ISO 27001 certificaat. Met behulp van het overzichtelijke stappenplan van Organisatiesysteem heeft u uw ISO 27001 certificaat zo gehaald. Heeft u interesse of wilt u meer weten over ons stappenplan voor de ISO 27001 certificering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via  0318 – 50 57 50 of info@organisatiesysteem.nl, of vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Online systeem

Ons unieke online systeem met al uw processen en formulieren in één online omgeving. Ervaar zelf hoe het werkt en vraag onze gratis demo aan.

PROBEER 14 DAGEN GRATIS
Hoe wij u helpen uw ISO 27001 certifcaat te halen

De adviseur van Organisatiesysteem BV zal optreden als extern projectleider, coach en inhoudelijk deskundige. Samen met u inventariseert hij de werkwijzen en documenteert deze. Tijdens het project zal veel aandacht worden geschonken aan het overdragen van de benodigde kennis.

Onze werkwijze

Opstart

Tijdens de eerste kennismaking worden de bestaande processen onder de loep genomen. Gekeken wordt of er behoefte is aan vereenvoudiging of verduidelijking. Op deze manier worden de organisatiestructuur en het bedrijfsprofiel optimaal vastgelegd.

Online systeem inrichten

Vervolgens worden de bedrijfsprocessen verwerkt in een uiterst praktisch online systeem. Eén centraal toegankelijk systeem dat meegroeit met uw bedrijf. Via online omgeving kunt u uw systeem altijd en overal bekijken.

Implementatie

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt het online systeem geïmplementeerd. Zowel directie als medewerkers worden betrokken bij de kennismaking met het online systeem en het gebruik van eventueel nieuwe processen en documenten.

Interne audit en directiebeoordeling

Voor al onze klanten met een online systeem verzorgen wij de interne audit en de directiebeoordeling om goed voorbereid te zijn op de externe audit door de certificerende instantie. Hierbij wordt door ons kritisch gekeken naar het werken met het online systeem en hoe de bestaande processen en werkwijzen aansluiten bij het nieuwe systeem.

Externe audit en certificering

Tijdens de certificatie audit wordt beoordeeld of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO norm en of het managementsysteem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De certificerende instantie beoordeelt of het online systeem aantoonbaar wordt gebruikt door middel van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Certificering behaald

Periodiek bezoek

Wij bezoeken onze leaseklanten periodiek om te monitoren of alle processen en de opvolging daarvan goed verlopen. Zo adviseren wij de klant tijdig als er ergens bijsturing nodig is en er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles om uw bedrijf naar een hoger niveau te krijgen.

Interne audit en directiebeoordeling

Jaarlijks

Na certificering komen wij jaarlijks bij onze klanten terug voor het uitvoeren van de interne audit en de directiebeoordeling. Hierin ligt de basis voor continu verbeteren om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.

Externe audit

Jaarlijks

Als certificering een feit is, toetst de certificerende instantie jaarlijks om te beoordelen of het managementsysteem nog steeds voldoende geschikt, effectief en geïmplementeerd is. Ook eventuele wijzigingen in het bedrijf of het systeem zullen hier aan de orde komen.

Door onze werkwijze ontzorgen wij u volledig van het opzetten van het managementsysteem tot en met het uitvoeren van de interne audits en het aanpassen van de documenten. Wij zorgen dat uw online systeem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat behoudt.
Logo
Uw ISO 27001 certificering halen zonder zorgen? Neem contact op