Veelgebruikte termen

Ben je aan het oriënteren naar certificeringen of heb je er wel eens een gesprek over gevoerd? Dan heb je ongetwijfeld termen voorbij horen komen die extra uitleg nodig hebben. In ons enthousiasme gaan we al snel over in jargon en afkortingen die jou wellicht nog niets zeggen. Daarom hebben we de meest voorkomende termen verzameld en hieronder voorzien van uitleg.

PDCA of PDSA

De PDCA is een veelvoorkomende term bij een ISO 9001ISO 14001 of een ISO 27001 certificering. Het staat voor de Plan Do Check Act- cirkel, soms ook wel bekend als de Plan Do Study Act-cirkel. Het is een veelgebruikte tool om problemen op te lossen en continu te blijven verbeteren. Is een probleem opgelost? Pak dan een nieuw probleem op. Vandaar dat het een cirkel is.

HLS

De HLS (afkorting voor High Level Structure) is in het leven geroepen om het integreren van managementsystemen te vergemakkelijken. Het is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsysteemnormen voldoen. De ISO 9001ISO 14001ISO 27001 e.d. kennen voortaan dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Dit was ‘vroeger’ dus niet zo.

NEN

NEN is de afkorting voor Nederlandse Norm. Het is de naam van de samenwerking tussen het Nederlands Normalisatie Instituut en Stichting NEC. Het begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen om zo met zijn allen (vrijwillig) afspraken te maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen.

RI&E

Werkgevers zijn verplicht de veiligheid van werknemers te waarborgen. In de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie, staat  beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Managementsysteem

Hebben wij het over een managementsysteem, dan gaat dat over ons unieke managementsysteem (beter bekend als ‘het Organisatiesysteem’) waarin je de documenten, processen en formulieren van jouw certificeringen up-to-date houdt.