ISO 14001 certificering

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Hiermee toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en dat milieurisico’s worden beheerst.

Begeleiding bij het behalen van uw ISO 14001 certificaat

ISO 14001 certificering houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het management-systeem van uw organisatie voldoet aan alle eisen uit de ISO 14001 norm. Om dit vast te stellen voert een certificatie instelling (CI) een audit uit. De certificeringsaudit bestaat uit twee fasen:

  • Documentatiebeoordeling

Bij de documentatiebeoordeling gaat het erom of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO 14001 norm. De documenten in uw ISO 14001 online systeem wordt naast het ISO 14001 norm certificatieschema gelegd. Daarbij beoordeelt de certificerende instantie of alle elementen uit het certificatieschema aanwezig zijn en of de verschillende documenten eenduidig zijn.

  • Implementatiebeoordeling

Bij de implementatiebeoordeling, ook wel initiële audit genoemd, toetst de CI of het management-systeem ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht zoals in uw ISO 14001 online systeem staat. De certificerende instantie beoordeelt of de documenten in uw online systeem (procedures, instructies, formulieren en dergelijke) aantoonbaar worden gebruikt. Dit gebeurt onder andere door gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Adviesbureau Organisatiesysteem

Aan de hand van een duidelijk stappenplan begeleiden en adviseren wij u bij uw ISO 14001 certificering. Wij ontzorgen u door een praktisch online ISO 14001 systeem voor u in te richten zodat u uw ISO 14001 certificaat behaalt.

Wilt u meer weten over de ISO 14001 norm? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat hieronder een telefoonnummer achter, zodat wij u terug kunnen bellen of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op