Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (ZZP’ers uitgezonderd). De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, het plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn er veranderingen binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) dan moet er een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

WIj kunnen een rondgang voor de RI&E uitvoeren en de risico’s voor jouw bedrijf in kaart brengen. Na evaluatie hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen er moeten worden genomen om de risico’s op te lossen. Met een RI&E ben je ervan verzekerd dat je voldoet aan de wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf op orde zijn.

Heb je vragen, advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.