Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (ZZP’ers uitgezonderd). De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn er veranderingen binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) dan moet er een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Adviesbureau Organisatiesysteem kan voor u een rondgang voor de RI&E uitvoeren en de risico’s voor uw bedrijf in kaart brengen. Na evaluatie hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen er moeten worden genomen om de risico’s op te lossen. Met een RI&E bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Heeft u vragen, advies of hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op