Nieuwe omgevingswet van kracht

Begin dit jaar ging de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet is bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker te maken en te versnellen. Het heeft dat ook gevolgen voor de manier waarop bedrijven opereren. Hier lees je welke belangrijke veranderingen de Omgevingswet met zich meebrengt.

Eenvoud en integratie

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en brengt het terug naar één nieuwe wet. Hierdoor is er sprake van een meer gestroomlijnd proces en is er maar één omgevingsplan die de regels voor de fysieke leefomgeving lokaal bepaalt. Voor bedrijven maakt dit het aanvragen van vergunningen een stuk langer. Je doet één aanvragen bij één loket en krijgt één besluit. Je aanvraag kan dus een stuk sneller worden behandeld.

Duurzaamheid en milieu

In de Omgevingswet staat duurzaamheid centraal. Er is een sterke focus op het beschermen van het milieu en het bevorderen van gezond en veilig werken en wonen. Dit betekent dat je bedrijf te maken kan krijgen met strengere eisen op het gebied van emissies, afvalbeheer en het gebruik van natuurlijke bronnen. Het is dan ook van belang om deze nieuwe normen te begrijpen en te implementeren in je bedrijfsvoering.

Omgevingswet en ISO 14001

Wil je als organisatie het ISO 14001 certificaat halen, dan dien je rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Met een ISO 14001 certificering toon je aan dat je als organisatie milieurisico’s beheerst en streeft naar duurzaamheid. Ook geeft het aan dat je voldoen aan de Nederlands wet- en regelgeving. Belangrijk dus dat je als bedrijf je aanpast aan de eisen van de Omgevingswet.

 

 

De invoering van de omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wkb zijn van 1 januari 2023 uitgesteld naar 1 juli 2023. De reden voor het uitstel is dat er meer tijd nodig is om te oefenen en te testen, aldus minister De Jonge. Het uitstel zou voor meer zorgvuldigheid en duidelijkheid moeten zorgen.

De Jonge: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

Meer informatie: zie website Rijksoverheid

Fizor helpt Organisatiesysteem bij de ontwikkeling van een vernieuwd managementsysteem

Wie ons al een tijdje volgt, weet dat we het continu verbeteren hoog in het vaandel hebben staan. We willen het beste voor jou als klant, waardoor we altijd op zoek zijn naar nieuwe innovaties die daaraan bijdragen. Centraal bij ons staat het Organisatiesysteem, het online managementsysteem op maat. Juist dit onderdeel willen we verder uitbreiden en toekomstproof maken. Hiervoor zijn wij een samenwerking aan gegaan met softwarespecialist fizor. Houd onze website in de gaten voor meer updates!