Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Nieuwe ISO-eisen

Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe ISO-eisen?

2016 is een spannend jaar voor bezitters van een ISO 9001 en/of ISO 14001 certificering. Beide normen zijn namelijk in 2015 ingrijpend gewijzigd. Voortaan moet uw bedrijf voldoen aan het zogenaamde HLS-model. Wat voor gevolgen heeft dit voor uw bedrijf?

De wijziging van de ISO-normen klinkt vervelend, maar kan voor uw bedrijf toch ook positief uitpakken. Niet langer draait het enkel om het “voldoen aan de norm”, maar meer en meer om het ontwikkelen van bedrijfsproces waarin managers kansen en risico’s in kaart brengen en hierop beleid ontwikkelen. De nieuwe ISO-eisen geven dus meer regie aan het bedrijf zelf, maar vereisen in ruil daarvoor wel meer betrokkenheid van de ondernemer.

“De nieuwe ISO-eisen geven meer regie aan het bedrijf zelf, maar vereisen meer betrokkenheid van de ondernemer.”

Meer en meer draait het ook om risicopreventieHLS-model
in plaats van risico-interventie. In die zin zijn de nieuwe iso-eisen praktischer: hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat het kansen pakt en risico’s vermijdt? Niet langer gaat het om het afdekken van allerlei risico’s die wellicht alleen op papier bestaan, maar in de praktijk niet voor zullen komen.

Geen papieren tijger
De achterliggende bedoeling is dat het managementsysteem, vereist voor de normering,  steeds meer onderdeel gaat worden van het normale bedrijfsproces, in plaats van een papieren tijger die niets met de werkelijkheid te maken heeft.

Het HLS (high level structure)-model zorgt er bovendien voor dat diverse managementsystemen meer op elkaar gaan lijken en dus beter te integreren zijn. Met andere woorden: het managementsysteem van de ISO-norm is steeds gemakkelijker uit te breiden. Goed nieuws als u overweegt een nieuwe certificering aan te vragen.

Holistische benadering
De nieuwe ISO-eisen vragen van het managementsysteem een meer holistische benadering. Het draait niet om losse risico’s maar om het totale bedrijfsproces. Dat begint met de eigen missie en visie en het in kaart brengen van kansen en risico’s. Vervolgens moet u als ondernemer kunnen aantonen dat u met het oog op deze kansen en risico’s verstandig handelt. U hebt dan oog voor de toekomst van uw bedrijf, het welbevinden van uw medewerkers uw klanten en overige belanghebbenden (stakeholders).

Wilt u voldoen aan de nieuwe eisen van de ISO-normen? Organisatiesysteem BV kan u helpen en zelfs volledig ontzorgen! Lees meer over onze werkwijze of neem direct contact met ons op!

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op