De invoering van de omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wkb zijn van 1 januari 2023 uitgesteld naar 1 juli 2023. De reden voor het uitstel is dat er meer tijd nodig is om te oefenen en te testen, aldus minister De Jonge. Het uitstel zou voor meer zorgvuldigheid en duidelijkheid moeten zorgen.

De Jonge: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

Meer informatie: zie website Rijksoverheid