Nieuwe omgevingswet van kracht

Begin dit jaar ging de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet is bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker te maken en te versnellen. Het heeft dat ook gevolgen voor de manier waarop bedrijven opereren. Hier lees je welke belangrijke veranderingen de Omgevingswet met zich meebrengt.

Eenvoud en integratie

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en brengt het terug naar één nieuwe wet. Hierdoor is er sprake van een meer gestroomlijnd proces en is er maar één omgevingsplan die de regels voor de fysieke leefomgeving lokaal bepaalt. Voor bedrijven maakt dit het aanvragen van vergunningen een stuk langer. Je doet één aanvragen bij één loket en krijgt één besluit. Je aanvraag kan dus een stuk sneller worden behandeld.

Duurzaamheid en milieu

In de Omgevingswet staat duurzaamheid centraal. Er is een sterke focus op het beschermen van het milieu en het bevorderen van gezond en veilig werken en wonen. Dit betekent dat je bedrijf te maken kan krijgen met strengere eisen op het gebied van emissies, afvalbeheer en het gebruik van natuurlijke bronnen. Het is dan ook van belang om deze nieuwe normen te begrijpen en te implementeren in je bedrijfsvoering.

Omgevingswet en ISO 14001

Wil je als organisatie het ISO 14001 certificaat halen, dan dien je rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Met een ISO 14001 certificering toon je aan dat je als organisatie milieurisico’s beheerst en streeft naar duurzaamheid. Ook geeft het aan dat je voldoen aan de Nederlands wet- en regelgeving. Belangrijk dus dat je als bedrijf je aanpast aan de eisen van de Omgevingswet.