Winst behalen met milieumanagement

Milieumanagement is hip! Het draait allang niet meer om het prikken van papier langs de weg of het dragen van een extra trui zodra de temperaturen dalen. Consumenten en bedrijven werken steeds meer aan een duurzamer bestaan. Natuurlijk om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook omdat er winst mee te behalen valt. Denk aan: kostenbesparing, een imagoverbetering, bijdragen aan een betere samenleving. Iets voor jouw organisatie? Overweeg om de richtlijnen voor de CO2-prestatieladder of de ISO 14001 te volgen. Mét of zonder certificering.

Is het waardevol om te certificeren?

Waarom zou je milieumanagement in jouw organisatie willen implementeren? Bij Organisatiesysteem zien we diverse redenen voorbijkomen. Het kan voor een bedrijf relevant zijn om wél te voldoen aan de voorwaarden en eisen, zonder een certificering aan te gaan. Steeds meer bedrijven realiseren zich namelijk dat groen ondernemen een maatschappelijk voordeel oplevert en daarnaast ook geld oplevert (in de vorm van kostenbesparing).

In veel gevallen kiest men bij aanbestedingen en tenders voor een certificering. Dit geeft deelnemende bedrijven een fictief gunningsvoordeel. Soms is een certificering zelfs een vereiste om überhaupt mee te mogen doen.

De CO2-prestatieladder

De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om zelf na te denken en zelf hun ambitie en daarbij behorende maatregelen op te stellen. Het doel van deze maatregelen? Het terugdringen van je eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot van je bedrijf te kennen én te verminderen. Binnen de ladder zijn diverse niveaus die jouw organisatie kan behalen.

ISO 14001

Voor wie net een stapje verder wil gaan dan de CO2-prestatieladder, zou een ISO 14001 certificering een optie zijn. Hiermee toont jouw bedrijf aan dat het aan de wet- en regelgeving voor milieumanagement voldoet.

Doordat het er vooral om gaat hoe een bedrijf ingericht is om milieuprestaties te verbeteren en hoe de milieurisico’s beperkt worden, is het certificaat voor vrijwel ieder bedrijf haalbaar. Daarnaast sluit een ISO 14001 goed aan bij een ISO 9001 certificering (kwaliteitsmanagement). Het scheelt aanzienlijk in tijd om deze normen te combineren.

Wat is het verschil?

Beide normen gaan over milieumanagement. Er is dus veel overlap, maar er zijn ook grootse verschillen.

Bij een ISO 14001 gaat men voor 70% in op milieuaspecten. Dat wil zeggen: activiteiten binnen een organisatie die in wisselwerking staan met het milieu. Ook wel bekend als het ‘milieuaspecten register’. De CO2-prestatieladder gaat meer in op ‘energiestromen’ wat uiteindelijk weer resulteert in het opstellen van een CO2 footprint.

Ook in de uitvoering zijn duidelijke verschillen zichtbaar. De ISO 14001 norm wordt daadwerkelijk in een organisatie geïmplementeerd. Bij een audit kijkt de auditor daarom niet enkel naar de documenten, maar worden ook de medewerkers in het proces betrokken. De CO2 prestatieladder doet dat weer precies andersom. De auditor controleert samen met de daarvoor verantwoordelijke of de documentatie voldoet aan de eisen van de CO2 prestatieladder.

Winst behalen met milieumanagement?

We helpen je graag met het maken van de juiste keuzes. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

Adviesgesprek aanvragen