Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Nieuwe VCA

De VCA-norm staat voor Veiligheid Checklist Aannemers, waarbij organisaties aantonen dat zij de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze VCA is sinds 2018 vernieuwd. We zetten de vijf belangrijkste vernieuwingen voor u op een rij.

Eenvoudig & helder

In de nieuwe VCA-versie zijn minder eisen opgenomen. De overgebleven eisen zijn logischer en gestructureerder, zodat er meer overzicht en helderheid ontstaat.

Meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen die gaan over de werkplek zijn aangescherpt. Deze zijn meer actueel, zodat ze beter aansluit bij de huidige veiligheidspraktijk. Daarnaast zijn er meer audits op de werkplek.

Meer maatwerk

Elk bedrijf heeft andere gedragsregels en een andere aanpak omtrent gedrag. Daarom is er in de nieuwe VCA meer ruimte voor maatwerk rondom de gedragsaspecten. Zo krijgen bedrijven meer kans om dit op hun bedrijf af te stemmen en om meer op ontwikkelingen in te spelen.

Duidelijkheid en betrouwbaarheid

De positie van de zzp’er is in de VCA verduidelijkt. Er zijn meer must-vragen opgenomen voor het certificatieniveau VCA*, zodat de betrouwbaarheid van bedrijven aan het begin van de keten wordt verhoogd.

Meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Er is één schema voor Nederland en België met de komst van VCA 2017/6.0 en er is geen onderscheid meer. De nieuwe versie is zo opgesteld dat hij eenvoudig te gebruiken is door andere landen.

Is uw VCA op orde?

Heeft u vragen over de nieuwe VCA of wilt u uw VCA vernieuwen? Neem contact met ons op en we helpen u er graag bij. Kijk voor meer informatie op www.vca.nl

 

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op