Wat is VCA

VCA is een certificaat waarmee je als organisatie aantoont dat je veilig werkt. VCA is eigenlijk een afkorting van een afkorting. De V staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), de C voor checklist en de A voor Aannemers.

Wat is VCA*?

Kortgezegd is een VCA certificaat. Een certificaat dat bewijst dat u als aannemer veilig werkt en er alles aan doet om de veiligheid van u en uw medewerkers te vergroten en te verbeteren. 

Dat u veilig werkt, bewijst u door te voldoen aan een “checklist” die opgenomen is in een VGM beheersysteem. De certificerende instantie zal uw beheersysteem daartoe controleren en door middel van interviews met u en uw medewerkers de kennis hiervan toetsen.

Dat u veilig werkt, bewijst u door te voldoen aan een “checklist”

Wat is VCA**?

Naast de “gewone” VCA bestaat er ook nog VCA**. Dit VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven met grofweg meer dan 35 medewerkers. Het bezit van een VCA** certificaat bewijst dat u niet alleen in uw eigen directe omgeving de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten beheerst, maar dat u ook op beleidsniveau hiervoor maatregelen getroffen hebt en het beleid regelmatig herziet.

VCA certificaat behalen

Vraagt een opdrachtgever om een VCA certificering? Dan wilt u zo snel mogelijk aan de VCA normen voldoen. Adviesbureau Organisatiesysteem helpt u met het opstellen en inrichten van een online managementsysteem, zodat u uw certificaat kunt behalen én behouden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de VCA certificering of wilt u aan de slag met uw certificering? Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.

Stuur mij een demo-account voor jullie online handboek Vraag aan