Verplichte Europese wet- en regelgeving

Momenteel hebben alle lidstaten van de EU eigen wetten met betrekking tot Europese privacy. Maar vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG gelden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er voor dat alle EU-lidstaten verplicht zijn om zich aan deze privacywetgeving te houden.

Er gaat dus een aantal dingen veranderen door het in werking treden van de AVG. Adviesbureau Organisatiesysteem helpt je graag op weg met de voorbereidingen hierop.

Waarom wordt de AVG in werking gesteld?

Er heerst een gebrek aan vertrouwen in de oude regels voor gegevensbescherming. Bedrijven hebben te weinig zeggenschap over de online informatie die ze verstrekken. Zakendoen binnen de EU zal makkelijker zijn als de regels gelijkgetrokken worden voor alle bedrijven die gegevens verwerken. Dat is wel zo eerlijk! Dit zal de consumenten aanspreken en het bedrijfsleven zal hierdoor worden gestimuleerd.

De veranderingen op een rijtje

Door de komst van de Algemene Vordering Gegevensbescherming zullen onderstaande veranderingen optreden:

  • Alle Europese wethouders op het gebied van privacytoezicht zullen dezelfde bevoegdheden krijgen als het gaat om het opleggen van boetes (tot 20 miljoen);
  • De privacyregels worden strenger en de privacyrechten worden uitgebreider. Hierdoor hebben burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij kunnen bijvoorbeeld hun toestemming met betrekking tot hun persoonsgegevens intrekken of hun gegevens laten verwijderen. Ook kunnen burgers eisen dat ze deze gegevens zelf ontvangen in een standaardformaat;
  • Deze wetgeving is gebaseerd op gelijkheid. Waar een bedrijf ook is gevestigd, de regels gelden voor alle bedrijven in de EU. Organisaties krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden. Ze moeten zelf aantonen dat zij zich aan de wet houden. Hiervoor worden instrumenten aangeboden door de AVG. Deze instrumenten helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens;
  • Organisaties hoeven de Autoriteit Persoonsgegevens niet meer in te lichten over verwerkingen van persoonsgegevens waar dit momenteel nog wel verplicht is;
  • Organisaties kunnen verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Ze kunnen verplicht zijn om met betrekking tot de beveiliging een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te laten uitvoeren.

De voordelen van AVG

De komst van AVG levert voordelen op, met name als jouw organisatie binnen meerdere EU-lidstaten opereert. Zo hoef je nog maar met een toezichthouder zaken te doen, iedereen heeft dezelfde regels, de administratie wordt gemakkelijker en je hebt meer rechtszekerheid.

Overgangsperiode

Gelukkig is er een overgangsperiode tussen dit besluit en de datum dat het in werking treedt (25 mei 2018). In deze tussentijd kunnen bedrijven zich goed voorbereiden op AVG. Deze voorbereiding hoef je als organisatie niet alleen te doen. Schakel gerust de hulp in van Adviesbureau Organisatiesysteem.

Ik heb interesse in een vrijblijvend gesprek

 

Neem contact op

Organisatiesysteem begeleidt u graag om voorbereidingen te treffen voor deze wet- en regelgeving.

VRAAG EEN GESPREK AAN
Hulp bij de voorbereidingen op de Europese wet- en regelgeving? Neem contact op