Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Voorbereiding op de AVG

Als uw bedrijf net start en nog een voorbereiding op de AVG moet treffen, helpt adviesbureau Organisatiesysteem u graag. Voorheen hadden alle lidstaten van de EU eigen wetten met betrekking tot Europese privacy. Maar op 25 mei 2018 is de AVG van kracht gegaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er voor dat alle EU-lidstaten verplicht zijn om zich aan deze privacywetgeving te houden. Er zijn dus een aantal dingen veranderd door het in werking treden van deze regelgeving. Het treffen van een goede voorbereiding op de AVG is zeker noodzakelijk.

Een goede voorbereiding op de AVG is het halve werk

Voor de komst van de AVG heerste er een gebrek aan vertrouwen in de regels voor gegevensbescherming. Bedrijven hadden te weinig zeggenschap over de online informatie die ze verstrekken. Zakendoen binnen de EU is met de komst van de AVG makkelijker geworden, doordat de regels gelijkgetrokken zijn voor alle bedrijven die gegevens verwerken. Dat is wel zo eerlijk.

De veranderingen op een rijtje

Er zijn verschillende zaken waar u op moet letten bij de voorbereiding op de AVG. Door de komst van de Algemene Vordering Gegevensbescherming zijn namelijk een aantal dingen veranderd:

  • Alle Europese wethouders op het gebied van privacytoezicht hebben nu dezelfde bevoegdheden gekregen als het gaat om het opleggen van boetes (tot 20 miljoen);
  • De privacyregels zijn strenger geworden en de privacyrechten uitgebreider. Hierdoor hebben burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens gekregen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun toestemming met betrekking tot hun persoonsgegevens intrekken of hun gegevens laten verwijderen. Ook kunnen burgers eisen dat ze deze gegevens zelf ontvangen in een standaardformaat;
  • Deze wetgeving is gebaseerd op gelijkheid. Waar een bedrijf ook is gevestigd, de regels gelden voor alle bedrijven in de EU. Organisaties hebben hierdoor meer verantwoordelijkheden gekregen. Ze moeten zelf aantonen dat zij zich aan de wet houden. Hiervoor worden instrumenten aangeboden voor de AVG. Deze instrumenten helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens;
  • Organisaties hoeven de Autoriteit Persoonsgegevens niet meer in te lichten over verwerkingen van persoonsgegevens;
  • Organisaties kunnen verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Ze kunnen verplicht zijn om met betrekking tot de beveiliging een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te laten uitvoeren.

De voordelen van AVG

De komst van AVG levert verschillende voordelen op, met name als uw organisatie binnen meerdere EU-lidstaten opereert. Zo hoeft u nog maar met één toezichthouder zaken te doen. Daarnaast opereert iedereen onder dezelfde regels, waardoor administratie gemakkelijker wordt en u meer rechtszekerheid heeft. Een goede voorbereiding op de AVG is dus niet alleen noodzakelijk, het zorgt ook gelijk voor dat uw bedrijf efficiënter zaken doet.

Laat ons u helpen bij de voorbereiding op de AVG

Is uw bedrijf nieuw en moet u de voorbereidingen op de AVG nog treffen? Geen nood, want Organisatiesysteem helpt u hier graag bij. Met behulp onze professionele aanpak weet u te allen tijde welke voorbereidingen op de AVG u nog moet treffen. Laat ons u helpen, dan is alles zo geregeld en zorgen we ervoor dat uw bedrijf optimaal functioneert. Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op en vul het contactformulier in, bel naar 0318 – 50 57 50 of mail naar info@organisatiesysteem.nl.

Neem contact op

Organisatiesysteem begeleidt u graag om voorbereidingen te treffen voor deze wet- en regelgeving.

VRAAG EEN GESPREK AAN
Hulp bij de voorbereidingen op de Europese wet- en regelgeving? Neem contact op