APQP/PPAP processen

APQP en PPAP zijn processen voor het planmatige begeleiden van projecten. Het doel is om een kwalitatief hoogstaand product te realiseren tegen de laagst mogelijke kosten en op het afgesproken tijdstip.

APQP, Advanced Product Quality Planning, gaat om het opstellen van een productkwaliteitsplan dat de ontwikkeling van een product of service voor de klant ondersteunt.
PPAP, het Production Part Approval Proces, geeft methoden aan die worden gebruikt voor de goedkeuring van productie en services van producten en componenten.

Wat houdt een APQP/PPAP-proces in?

Door alle processtappen continu te beoordelen middels APQP/PPAP worden afwijkingen vroegtijdig geconstateerd. Hierdoor kunnen corrigerende maatregelen getroffen worden. Het APQP/PPAP-proces wordt hoofdzakelijk in de automotive industrie gehanteerd. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor General Motors, Ford, Chrysler en hun leveranciers. Dit is met name omdat APQP/PPAP het beheerst ontwikkelen van producten met leveranciers ondersteunt.

Communicatie is cruciaal bij het procesgericht werken.

Kwaliteitsplan

Goede communicatie tussen alle betrokken afdelingen is tijdens alle fasen van het APQP/PPAP ontwikkelingsproces cruciaal. Het vraagt om een multidisciplinaire aanpak die preventief te werk gaat. Tevens kan men een kwaliteitsplan opstellen om het product of de dienst volledig af te stemmen op de wensen en behoeften van de klant.

Aan klanteisen voldoen

APQP/PPAP geeft een gestructureerde methode om alle stappen die genomen moeten worden te definiëren. Vervolgens worden de stappen gepland en uitgevoerd en leidt het tot een product dat geheel aan de klanteisen voldoet. Deze methode omvat de planning van het product vanaf het ontwerp tot en met de levering van het product.

Advies en begeleiding bij APQP/PPAP

Wil je meer weten over APQP/PPAP en wat wij op dit gebied voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.