Welke 5 treden kent de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder, of wel Safety Culture Ladder, kent 5 treden om te certificeren. De laddertreden staan voor een ontwikkelingsfase waarin een bedrijf zich begeeft op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Uit welke 5 treden bestaat de Veiligheidsladder? Hieronder geven we de 5 treden/ontwikkelingsfasen aan.

Veiligheidsladder trede 1: de pathologische fase

Dit wordt ook wel de “Wat niet weet, wat niet deert”-fase genoemd. Vaak wordt er in deze fase nog weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag of de cultuur rondom veiligheid. Dit is natuurlijk niet gewenst.

Veiligheidsladder trede 2: de reactieve fase

Ja, er wordt iets geïnvesteerd in veiligheid, maar vaak worden veranderingen pas doorgevoerd nadat er al iets mis is gegaan. Het verandergedrag is dus vaak ad hoc en van korte duur.

Veiligheidsladder trede 3: de berekenende fase

In deze fase heeft het bedrijf al wat meer initiatief getoond: welke veiligheidsregels zijn vastgesteld en worden ook belangrijk gevonden. Echter is het vaak nog uit eigenbelang. “Wat levert het mij op?” is een veelvoorkomende gedachte. Echter wordt er werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

Veiligheidsladder trede 4: de proactieve fase

Inmiddels heeft veiligheid een hoge prioriteit gekregen binnen de organisatie. Het zit in alle vezels van het bedrijf. Doordat er continu geïnvesteerd wordt in een verhoging van het veiligheidsbewustzijn, gaan ook medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Ze sporen elkaar aan. Men denkt vooruit en neemt initiatief. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en ook geëvalueerd. Het creëert een draagvlak: bewust veilig werken wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid.

Veiligheidsladder trede 5: de vooruitstrevende fase

In deze laatste fase is veiligheid volledig in de bedrijfsprocessen geïntegreerd. Het is echt een cultuur geworden. Reflectie en evaluatie zijn een vast onderdeel geworden en niet alleen bij de organisatie zelf: ook bij branchegenoten.

Verhoog het veiligheidsbewustzijn met de Veiligheidsladder

Wilt u het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie vergroten? Wij helpen u graag met het kiezen van de juiste treden en eventueel aanvullende certificeringen. Vraag een offerte aan voor een vrijblijvend advies.