VCA: een intensieve samenwerking tussen organisatie, opdrachtgever en administratie

Het is dé norm voor arbo & veiligheid. Gecertificeerde bedrijven geven aan dat ze geven om de veiligheid en het welzijn van haar werknemers en dat er geregeld controles plaatsvinden om die veiligheid te waarborgen. Maar een VCA-certificering gaat verder dan enkel het certificeringsproces doorlopen. Er wordt ook iets van de opdrachtgever verwacht én het is een on-going proces wat zorgt voor extra administratieve belasting. Hoe zit dat?

Uw organisatie: de certificering

VCA draait allemaal om Gezondheid, Veiligheid en Milieu (VGM). Alhoewel een VCA bedrijfscertificering niet wettelijk verplicht is, stellen veel opdrachtgevers het certificaat als vereiste om de opdracht uit te mogen voeren. Het geeft de opdrachtgever namelijk een stuk zekerheid. Uw bedrijf werkt volgens de algemene veiligheidsprocedures en de werknemers beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

De opdrachtgever

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein van de opdrachtgever, dus ook de opdrachtgever dient zich aan de veiligheidsprocedures te houden en is nauw betrokken bij het VGM-projectplan.

De opdrachtgever is nauw betrokken bij de ingehuurde organisatie met het VGM-projectplan, het plan waarin VGM-risico’s bij projecten beschreven staan. De werkzaamheden worden immers uitgevoerd op het terrein van de opdrachtgever.

Administratieve belasting

Wie bekend is met VCA, weet dat de invulling daarvan een enorme administratieve belasting kan zijn. Behalve het doen van een RI&E en een risico-taakanalyse, moeten de processen vastgelegd worden en regelmatig gecontroleerd en geüpdatete worden. Zijn er inspecties en controles geweest? Dan moet ook dit weer vastgelegd worden.

Hoe kan de samenwerking makkelijker gemaakt worden?

U begrijpt dus dat het nodig is dat uw organisatie en opdrachtgever goed met elkaar samenwerken. Sommige organisaties werken met papieren documentatie, excel-bestanden, word-bestanden en soortgelijke documentjes op hun computer of in de Cloud. Dat kan makkelijker, toch?

Om de invoering en het up-to-date houden van deze processen makkelijker te maken, hebben wij een online managementsysteem ontwikkelt. Hiermee loopt u letterlijk over de werkvloer met uw tablet en kunt u de controles uitvoeren. In dit systeem krijgt u meldingen van aandachtspunten en ziet u in een overzichtelijk dashboard hoe uw organisatie ervoor staat. Het zorgt ervoor dat alle drie de partijen aanzienlijk minder belast worden. Het goede nieuws is dat u dit systeem 14 dagen gratis mag uitproberen.

Gratis demo aanvragen 

 


 

Terug naar overzicht