Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Technirub gecertificeerd!

Na een traject van ruim een jaar was het onlangs zover: Technirub BV is gecertificeerd voor ISO 9001:2015 én ISO 14001:2015. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt aan dit mooie resultaat.

Nadat Adviesbureau Organisatiesysteem BV eind 2015 de opdracht kreeg om Technirub te mogen begeleiden naar certificering is allereerst gekeken naar de interne organisatie. Er werd een online handboek opgesteld en geïmplementeerd en Technirub is hiermee aan het werk gegaan. Door een intensieve periode van samenwerking tussen Technirub en Organisatiesysteem zijn we er in geslaagd de certificering, na een aantal plooien te hebben gladgestreken, positief af te ronden. Dit leidde onlangs tot de afgifte van de certificaten door TÜV Nederland. Reden voor KAM-adviseur Louis de Vries om nogmaals naar Zeewolde af te reizen en een taart aan te bieden aan directeur Jacco Lammers en KAM-coördinator Jasper de Zeeuw.

Organisatiesysteem zal Technirub de komende jaren blijven ondersteunen en adviseren om er voor te zorgen dat de continuïteit van het managementsysteem gewaarborgd blijft.

a-certificering ISO 9001 en iso 14001 d.d. 23-11-2016

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op