Detron ICT Group
Bert Sassen, Manager Engineering and Quality
ISO 14001, ISO 9001

Door out of the box te denken en op een prettige, professionele manier samen te werken is het beloofde resultaat behaald.

“Door de wisseling van de QA functionaris van de Detron Groep, tijdgebrek en capaciteit hebben wij lokaal een adviseur benaderd voor deskundige en pragmatische tijdelijke ondersteuning op het gebied van ISO 9001 en ISO 14001 voor structuur, herinrichting, bewustwording en interne audits.

Professionele aanpak en begeleiding

Op uitnodiging is een medewerker van Organisatiesysteem op gesprek geweest waaruit blijkt dat hij de juiste skills en ervaring heeft. Daarnaast zijn ze een prettige en open gesprekspartner, hierdoor is de noodzakelijke klik al snel aanwezig. De beschikbare tijd was kort en de lat lag hoog desondanks was het mogelijk tijd vrij te maken om op professionele wijze invulling te geven aan het positieve eindresultaat.

Het volledige KMS als systeem doorgelicht en aangescherpt en op vernieuwde manier gepubliceerd, wat sterk heeft bijgedragen aan de draagkracht binnen de totale organisatie.

Gebaseerd op deze ervaring kan ik Organisatiesysteem van harte aanbevelen.”