VCA* of VCA**? Vaak verwarring bij aanbestedingen

Het komt geregeld voor dat binnen aanbestedingen onnodig de eis voor VCA** wordt gesteld. Dit niet omdat de opdrachtgever graag de lat hoog legt, maar eerder omdat er kennis ontbreekt over het verschil tussen de VCA’s.

Te pas en te onpas wordt er bij werken VCA** geëist, waar prima kan worden volstaan met een VCA* vanwege de aard en omvang van de risico’s en de aard van de werkzaamheden. Dit waarschijnlijk omdat (onterecht) wordt gedacht dat twee sterren beter is dan één.

Meer ** betekent niet betere kwaliteit

Bij VCA* en VCA** zit het verschil in sterren echter niet in kwaliteit zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid sterren bij een hotel. Worden hierover vragen gesteld in de nota van inlichtingen, dan wordt hierop af en toe de aanbestedingseis aangepast naar VCA*, echter vaak gaat de opdracht toch naar een groter bedrijf gaat dat wel VCA** bezit.

Door deze manier van werken komen steeds vaker de kleinere bedrijven buitenspel te staan. Terwijl zij net als de grotere bedrijven (soms zelfs beter) in staat zijn om een dergelijke opdracht prima te vervullen.

Als voorbeeld de volgende situatie. Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd door twee of vier eigen medewerkers in een periode van maximaal 5 werkdagen zonder dat hierbij sprake is van onderaanneming, voldoet hiervoor VCA* prima.

Verschil VCA* en VCA**

Wanneer is nou VCA* nodig en wanneer VCA**? De VCA (= Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) omschrijft het als volgt:

  • VCA*
    Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
  • VCA**
    Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Het verschil ligt dus vooral in het soort operationele risico’s en of er sprake is van het aansturen van één of meerdere onderaannemers. Vroeger telde ook de bedrijfsgrootte mee.

Heb je verder nog vragen over VCA-certificering of wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.