Groeien in kwaliteit: van het verhelpen van problemen, naar het voorkomen daarvan

Langdurige samenwerkingen worden we blij van. Waarom? Omdat je met elkaar meegroeit. Je gaat elkaars taal spreken, weet wat je aan elkaar hebt en het wederzijdse vertrouwen zorgt ervoor dat je kritisch naar elkaar toe kunt zijn. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is die we met Steel Constructions hebben. Inmiddels is het al meer dan 10 jaar geleden dat zij met de eerste opdracht bij ons aan kwamen kloppen. “Een samenwerking waarin we zijn gegroeid van het verhelpen van problemen, naar het voorkomen daarvan”, aldus Marco Hage, bedrijfsleider en KAM-coördinator bij Steel Constructions.

Steel Constructions heeft zich in de loop der jaren laten certificeren voor de ISO 9001, ISO 14001 en NEN-EN-1090 exc. 3. Zo’n 2 of 3 dagen per maand komen wij langs om de voortgang van zaken te bespreken en zijn we actief als, zoals we dat zelf graag noemen: externe interne medewerker. “De lijnen zijn kort en er is duidelijke communicatie onderling. Je weet wat je aan elkaar hebt en je staat er nooit alleen voor. Daarnaast worden zaken snel opgepakt en is er een gezonde dosis humor aanwezig. Dat waarderen we erg in deze samenwerking.”

Een heldere samenwerking

Ten opzichte van traditionele partijen in de markt, hanteren we een ander soort werkwijze in combinatie met een eigen online managementsysteem. Hoe kijken ze bij Steel Constructions tegen deze werkwijze aan?
Hage: “Het nut van ons online-managementsysteem is helder. Het is voor ons noodzakelijk om beheersbaar met centrale informatie in onze organisatie om te gaan. Er is een directe samenhang en tevens is het systeem makkelijk doorzoekbaar. Met behulp van een planning- en control-cyclus kunnen we zorgen dat wij de goede dingen blijven doen en die waar mogelijk nog verbeterd kunnen worden met behulp van het online managementsysteem. Het model staat voor ons niet centraal, maar het verbeterproces wel. Daarnaast is het laagdrempelige contact erg fijn. Iedere week hebben we even contact via de mail en/of de telefoon en is er altijd iemand bereikbaar voor urgente zaken.”

De invulling van de samenwerking is ook iets wat uniek te noemen is in de markt. Het online managementsysteem vullen onze adviseurs voor je in en de kennisoverdracht zorgt ervoor dat je dit uiteindelijk zelf kunt onderhouden. Hage: “Je kunt inderdaad veel zelf invullen en gebruiken. Soms wil je een andere indeling. Daar kun je gelukkig gewoon contact over opnemen en samen in overleg gaan naar wat de beste oplossing is. Dat is allemaal onderdeel van het contract”.

Geen uurtje-factuurtje maar áltijd ondersteuning

Het contract met Organisatiesysteem is geen uurtje-factuurtje manier van werken, zoals je bij veel traditionele bureaus vaak ziet. Je gaat een samenwerking aan op basis van een lease-contract zoals we het zelf graag noemen. Je sluit een contract voor een vast bedrag per maand af en je bent altijd up-to-date. “Het geeft vooral veel duidelijkheid voor beide partijen op jaarbasis. We spreken samen een x aantal dagen af op jaarbasis en weten van te voren wanneer onze KAM-adviseur deze kant op komt. Op zo’n dag kunnen we de werkzaamheden of de te bespreken actiepunten behandelen”.

Stapsgewijs een kwaliteitsverbetering binnen de organisatie

Problemen met controles, updates en audits hebben nog niet plaatsgevonden. “Tot op heden heeft Organisatiesysteem er altijd voor gezorgde dat er juiste én tijdige opvolging was bij bepaalde actiepunten. Hierdoor is het beleid niet (meer) gericht op het verhelpen van problemen, maar meer op het voorkomen daarvan. Stapsgewijs hebben we gezamenlijk toegewerkt naar de totale kwaliteit van de organisatie. Hoe graag je het ook wilt: alles in één keer tegelijk aanpakken kan niet. Het draait om het maken van de juiste keuzes die maximaal bijdragen aan de organisatiedoelen. Dit gaat in overleg met- en op advies van Organisatiesysteem”.

Uiteindelijk is het ons doel dat het proces vooraf aan de daadwerkelijke certificering steeds meer vlekkeloos gaat. “Dat heb ik in de 4,5 jaar tijd dat ik nu bij Steel Constructions werk zeker gemerkt. Alle audits en certificeringen gaan na verloop van tijd makkelijker dan in het begin”, aldus Marco Hage. En dat is precies het doel van onze samenwerking: samen verbeteren en het werk voor jou als klant makkelijker (en dus ook leuker) maken.