VCA

De VCA norm staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Met dit veiligheidszorgsysteem tonen organisaties aan dat zij de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Steeds meer opdrachtgevers willen liever zaken doen met VCA gecertificeerde bedrijven. Niet-gecertificeerde bedrijven worden regelmatig uitgesloten bij aanbestedingen of leveranciersselecties.

Wilt u uw veiligheidszorgsysteem écht op peil hebben? Werk dan met een online VCA systeem op uw niveau. Adviesbureau Organisatiesysteem neemt u alle zorg uit handen. Wij begeleiden u optimaal door middel van een duidelijk stappenplan.

Online systeem

Ons unieke online systeem met al uw processen en formulieren in één online omgeving. Ervaar zelf hoe het werkt en vraag onze gratis demo aan.

PROBEER 14 DAGEN GRATIS
Onze werkwijze om uw VCA certifcaat te halen

De adviseur van Organisatiesysteem BV zal optreden als extern projectleider, coach en inhoudelijk deskundige. Samen met de medewerkers/directie van de opdrachtgever inventariseert de adviseur de werkwijzen en documenteert deze. Tijdens het project zal veel aandacht worden geschonken aan het overdragen van de benodigde kennis.

Onze werkwijze

Opstart

Tijdens de eerste kennismaking worden de bestaande processen onder de loep genomen. Gekeken wordt of er behoefte is aan vereenvoudiging of verduidelijking. Op deze manier worden organisatiestructuur en bedrijfsprofiel optimaal vastgelegd.

Online systeem inrichten

Vervolgens worden de bedrijfsprocessen verwerkt in een uiterst praktisch online systeem. Eén centraal toegankelijk systeem dat meegroeit met uw bedrijf. Via een online omgeving kunt u uw systeem altijd en overal bekijken.

Implementatie

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt het online systeem ingericht. Zowel directie als medewerkers worden betrokken bij de kennismaking met het online systeem en het gebruik van eventueel nieuwe processen en documenten.

Interne audit en directiebeoordeling

Voor al onze klanten met een online handboek verzorgen wij de interne audit en de directiebeoordeling om goed voorbereid te zijn op de externe audit door de certificerende instantie. Hierbij wordt door ons kritisch gekeken naar het werken met het online handboek en hoe de bestaande processen en werkwijzen aansluiten bij het nieuwe systeem.

Externe audit en certificering

Tijdens de certificatie audit wordt beoordeeld of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO norm en of het managementsysteem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De certificerende instantie beoordeelt door middel van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie of het online systeem aantoonbaar wordt gebruikt.

Certificering behaald

Periodiek bezoek

Wij bezoeken onze leaseklanten periodiek om te monitoren of alle processen en de opvolging daarvan goed verlopen. Zo adviseren wij de klant tijdig als er ergens bijsturing nodig is en er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles om het bedrijf naar een hoger niveau te krijgen.

Interne audit en directiebeoordeling

Jaarlijks

Na certificering komen wij jaarlijks bij onze klanten terug voor het uitvoeren van de interne audit en de directiebeoordeling. Hierin ligt de basis voor continu verbeteren om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.

Externe audit

Jaarlijks

Als certificering een feit is, toetst de certificerende instantie jaarlijks om te beoordelen of het managementsysteem nog steeds voldoende geschikt, effectief en geïmplementeerd is. Ook eventuele wijzigingen in het bedrijf of het systeem zullen hier aan de orde komen.

Door onze werkwijze ontzorgen wij u volledig van het opzetten van het managementsysteem tot en met het uitvoeren van de interne audits en het aanpassen van de documenten. Wij zorgen dat uw online systeem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat behoudt.
Logo
Praktische oplossingen die in de praktijk helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren Neem contact op