ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is de norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS).  Deze structuur is gelijk aan andere nieuwe ISO-normen zoals ISO 14001 en ISO 27001, waardoor integreren in een bestaand managementsysteem eenvoudiger is geworden.

Steeds meer opdrachtgevers willen zaken doen met ISO 9001 gecertificeerde bedrijven. Om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen is een ISO 9001 certificaat veelal een vereiste. Adviesbureau Organisatiesysteem helpt u deze certificering te behalen en te behouden.

Geen grote investering ineens, wij ontzorgen u

Wij nemen u alle zorg uit handen en begeleiden u door middel van een duidelijk stappenplan. Voor het ontzorgen bieden wij u verschillende opties. Deze opties variëren van het opstellen van uw handboek tot en met het registreren en analyseren van de benodigde gegevens.

Geen grote investering ineens, maar slechts een gering bedrag per maand.

Online handboek

De vastlegging van uw bedrijfsprocessen bieden wij aan middels een online handboek. Hierin staat beschreven op welke wijze uw bedrijf voldoet aan de ISO 9001 norm. Wij zorgen dat uw online handboek altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat kunt behalen en behouden.

Reeds gecertificeerd?

Als uw bedrijf gecertificeerd is volgende de “oude” ISO 9001 norm dan kan Organisatiesysteem u adviseren welke aanpassingen u moet doen om uw managementsysteem up-to-date te maken, zodat u weer voldoet aan de nieuwe ISO 9001 norm volgens de HLS-structuur.

Heeft u interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan.

Kwaliteitshandboek

Ervaar zelf hoe het werkt! Vraag vrijblijvend een demo-handboek bij ons aan.

VRAAG EEN DEMO AAN
Hoe wij u helpen uw ISO 9001 certifcaat te halen

De adviseur van Organisatiesysteem BV zal optreden als extern projectleider, coach en inhoudelijk deskundige. Samen met u inventariseert hij de werkwijzen en documenteert deze. Tijdens het project zal veel aandacht worden geschonken aan het overdragen van de benodigde kennis.

Onze
werkwijze

Opstart

Tijdens de eerste kennismaking worden de bestaande processen onder de loep genomen. Gekeken wordt of er behoefte is aan vereenvoudiging of verduidelijking. Op deze manier worden de organisatiestructuur en het bedrijfsprofiel optimaal vastgelegd.

Handboek opzetten

Vervolgens worden de bedrijfsprocessen verwerkt in een uiterst praktisch online handboek. Eén centraal toegankelijk systeem dat meegroeit met uw bedrijf. Via een online omgeving kunt u uw handboek altijd en overal bekijken.

Implementatie

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt het online handboek geïmplementeerd. Zowel directie als medewerkers worden betrokken bij de kennismaking met het online handboek en het gebruik van eventueel nieuwe processen en documenten.

Interne audit en directiebeoordeling

Voor al onze klanten met een online handboek verzorgen wij de interne audit en de directiebeoordeling. Zo bent u goed voorbereid op de externe audit die wordt uitgevoerd door de certificerende instantie. Hierbij wordt door ons kritisch gekeken naar het werken met het online handboek en hoe de bestaande processen en werkwijzen aansluiten aan het nieuwe systeem.

Externe audit en certificering

Tijdens de certificatie audit wordt beoordeeld of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO norm en of het managementsysteem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De certificerende instantie beoordeelt door middel van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie of het online handboek aantoonbaar wordt gebruikt .

Certificering behaald

Periodiek bezoek

Wij bezoeken onze leaseklanten periodiek om te monitoren of alle processen en de opvolging daarvan goed verlopen. Zo adviseren wij de klant tijdig als er ergens bijsturing nodig is en er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles om uw bedrijf naar een hoger niveau te krijgen.

Interne audit en directiebeoordeling

Jaarlijks

Na certificering komen wij jaarlijks bij onze klanten terug voor het uitvoeren van de interne audit en de directiebeoordeling. Hierin ligt de basis voor continu verbeteren om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.

Externe audit

Jaarlijks

Als certificering een feit is, toetst de certificerende instantie jaarlijks om te beoordelen of het managementsysteem nog steeds voldoende geschikt, effectief en geïmplementeerd is. Ook eventuele wijzigingen in het bedrijf of het systeem zullen hier aan de orde komen.

Door onze werkwijze ontzorgen wij u volledig van het opzetten van het handboek tot en met het uitvoeren van de interne audits en het aanpassen van de documenten. Wij zorgen dat uw online handboek altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat behoudt.
Logo
Uw ISO 9001 certificering halen zonder zorgen? Neem contact op