ISO 9001

ISO 9001 is een gestructureerd hulpmiddel om organisaties vorm te geven aan hun beleid op het gebied van kwaliteitszorg. Adviesbureau Organisatiesysteem begeleidt u bij het op- of omzetten van deze ISO norm zodat u kunt opgaan voor de certificering.

Bedrijven kunnen door middel van internationale certificering bewijzen dat zij in staat zijn om hun klanten naar tevredenheid te helpen.

Kwaliteitsmanagement

Of uw bedrijf in staat is klanten naar tevredenheid te helpen, kunt u bewijzen door een managementsysteem in te richten. Daarin moet u maatregelen vastleggen om de kwaliteit van uw medewerkers, producten en diensten te behouden en te verbeteren. Deze set van maatregelen wordt kwaliteitsmanagement genoemd.

Of klanten tevreden zijn over uw bedrijf is afhankelijk van de eisen die zij stellen aan de producten, service en dienstverlening. Bij het behalen van de ISO 9001 certificering gaat het er dan ook niet alleen om dat u uw huidige kwaliteiten bewijst, maar dat u ook maatregelen treft die borgen dat uw producten en uw dienstverlening continu verbeterd worden.

Snel ISO 9001 behalen

Het behalen van de ISO 9001 certificering vereist soms een flinke inspanning. Niet alleen moet u beleids-maatregelen treffen en dit vastleggen in een managementsysteem, maar ook uw medewerkers moeten op de hoogte zijn en begrijpen waar het om draait. Hoe kunt u ervoor zorgen dat dit traject niet eindeloos duurt?

Ook uw medewerkers moeten op de hoogte zijn en begrijpen waar het om draait.

Adviesbureau Organisatiesysteem helpt bedrijven in een relatief korte tijd de ISO 9001 certificering te behalen. Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van de eisen die gesteld worden en adviseren u over de maatregelen die vastgelegd moeten worden. En meer dan dat: wij zorgen ervoor dat uw managementsysteem altijd up-to-date blijft en u dus ieder moment klaar bent voor de volgende stap: een aanvullende certificering of een nieuwe auditering.

Geen grote investering ineens, wij ontzorgen u

Wij nemen u alle zorg uit handen en begeleiden u door middel van een duidelijk stappenplan. Voor het ontzorgen bieden wij u verschillende opties. Deze opties variëren van het opstellen van uw managementsysteem tot en met het registreren en analyseren van de benodigde gegevens.

Geen grote investering ineens, maar slechts een gering bedrag per maand.

Online systeem

De vastlegging van uw bedrijfsprocessen bieden wij aan middels een online systeem. Hierin staat beschreven op welke wijze uw bedrijf voldoet aan de ISO 9001 norm. Wij zorgen dat uw systeem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat kunt behalen en behouden.

Heeft u interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan.

Online systeem

Ons unieke online systeem met al uw processen en formulieren in één online omgeving. Ervaar zelf hoe het werkt en vraag onze gratis demo aan.

PROBEER 14 DAGEN GRATIS
Hoe wij u helpen uw ISO 9001 certifcaat te halen

De adviseur van Organisatiesysteem BV zal optreden als extern projectleider, coach en inhoudelijk deskundige. Samen met u inventariseert hij de werkwijzen en documenteert deze. Tijdens het project zal veel aandacht worden geschonken aan het overdragen van de benodigde kennis.

Onze
werkwijze

Opstart

Tijdens de eerste kennismaking worden de bestaande processen onder de loep genomen. Gekeken wordt of er behoefte is aan vereenvoudiging of verduidelijking. Op deze manier worden de organisatiestructuur en het bedrijfsprofiel optimaal vastgelegd.

Online systeem inrichten

Vervolgens worden de bedrijfsprocessen verwerkt in een uiterst praktisch online systeem. Eén centraal toegankelijk systeem dat meegroeit met uw bedrijf. Via een online omgeving kunt u uw systeem altijd en overal bekijken.

Implementatie

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt het online systeem ingericht. Zowel directie als medewerkers worden betrokken bij de kennismaking met het online systeem en het gebruik van eventueel nieuwe processen en documenten.

Interne audit en directiebeoordeling

Voor al onze klanten met een online systeem verzorgen wij de interne audit en de directiebeoordeling. Zo bent u goed voorbereid op de externe audit die wordt uitgevoerd door de certificerende instantie. Hierbij wordt door ons kritisch gekeken naar het werken met het online systeem en hoe de bestaande processen en werkwijzen aansluiten aan het nieuwe systeem.

Externe audit en certificering

Tijdens de certificatie audit wordt beoordeeld of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO norm en of het managementsysteem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De certificerende instantie beoordeelt door middel van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie of het online systeem aantoonbaar wordt gebruikt .

Certificering behaald

Periodiek bezoek

Wij bezoeken onze leaseklanten periodiek om te monitoren of alle processen en de opvolging daarvan goed verlopen. Zo adviseren wij de klant tijdig als er ergens bijsturing nodig is en er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles om uw bedrijf naar een hoger niveau te krijgen.

Interne audit en directiebeoordeling

Jaarlijks

Na certificering komen wij jaarlijks bij onze klanten terug voor het uitvoeren van de interne audit en de directiebeoordeling. Hierin ligt de basis voor continu verbeteren om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.

Externe audit

Jaarlijks

Als certificering een feit is, toetst de certificerende instantie jaarlijks om te beoordelen of het managementsysteem nog steeds voldoende geschikt, effectief en geïmplementeerd is. Ook eventuele wijzigingen in het bedrijf of het systeem zullen hier aan de orde komen.

Door onze werkwijze ontzorgen wij u volledig van het opzetten van het managementsysteem tot en met het uitvoeren van de interne audits en het aanpassen van de documenten. Wij zorgen dat uw online systeem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat behoudt.
Logo
Uw ISO 9001 certificering halen zonder zorgen? Neem contact op