ISO 14001

ISO 14001 is de norm voor het milieumanagementsysteem. Deze norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS).  Deze structuur is gelijk aan andere nieuwe ISO-normen zoals ISO 9001 en ISO 27001, waardoor integreren in een bestaand managementsysteem eenvoudiger is geworden.

Steeds meer opdrachtgevers willen zaken doen met ISO 14001 gecertificeerde bedrijven. Om te kunnen deelnemen aan tenders en aanbestedingen is een ISO 14001 certificaat veelal een vereiste. Adviesbureau Organisatiesysteem helpt u deze certificering te behalen en te behouden.

Geen grote investering ineens, wij ontzorgen u

Wij nemen u alle zorg uit handen en begeleiden u door middel van een duidelijk stappenplan. Voor het ontzorgen bieden wij u verschillende opties. Deze opties variëren van het opstellen van uw managementsysteem tot en met het registreren en analyseren van de benodigde gegevens en de verplichte wet- en regelgeving.

Geen grote investering ineens, maar slechts een gering bedrag per maand.

Online systeem

De vastlegging van uw bedrijfsprocessen bieden wij aan middels een online systeem. Hierin staat beschreven op welke wijze uw bedrijf voldoet aan de ISO 14001 norm. Wij zorgen dat uw managementsysteem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat kunt behalen en behouden.

Reeds gecertificeerd?

Als uw bedrijf gecertificeerd is volgende de “oude” ISO 14001 norm dan kan Organisatiesysteem u adviseren welke aanpassingen voor u nodig zijn om uw managementsysteem up-to-date te maken zodat u weer voldoet aan de nieuwe ISO 14001 norm volgens de HLS-structuur.

Heeft u interesse of behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan.

Online systeem

Ons unieke online systeem met al uw processen en formulieren in één online omgeving. Ervaar zelf hoe het werkt en bekijk onze gratis demo.

BEKIJK DE GRATIS DEMO
Hoe wij u helpen uw ISO 14001 certifcaat te halen

De adviseur van Organisatiesysteem BV zal optreden als extern projectleider, coach en inhoudelijk deskundige. Samen met de opdrachtgever inventariseert hij de werkwijzen en documenteert deze. Tijdens het project zal veel aandacht worden geschonken aan het overdragen van de benodigde kennis.

Onze
werkwijze

Opstart

Tijdens de eerste kennismaking worden de bestaande processen onder de loep genomen. Gekeken wordt of er behoefte is aan vereenvoudiging of verduidelijking. Op die manier worden organisatiestructuur en bedrijfsprofiel optimaal vastgelegd.

Online systeem inrichten

Vervolgens worden de bedrijfsprocessen verwerkt in een uiterst praktisch online systeem. Eén centraal toegankelijk systeem dat meegroeit met uw bedrijf. Via online omgeving kunt u uw systeem altijd en overal bekijken.

Implementatie

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt het online systeem geïmplementeerd. Zowel directie als medewerkers worden betrokken bij de kennismaking met het online systeem en het gebruik van eventueel nieuwe processen en documenten.

Interne audit en directiebeoordeling

Voor al onze klanten met een online systeem verzorgen wij de interne audit en de directiebeoordeling om goed voorbereid te zijn op de externe audit door de certificerende instantie. Hierbij wordt door ons kritisch gekeken naar het werken met het online systeem en hoe de bestaande processen en werkwijzen aansluiten bij het nieuwe systeem.

Externe audit en certificering

Tijdens de certificatie audit wordt beoordeeld of uw organisatie op papier voldoet aan de ISO norm en of het managementsysteem ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. De certificerende instantie beoordeelt of het online systeem aantoonbaar wordt gebruikt door middel van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Certificering behaald

Periodiek bezoek

Wij bezoeken onze leaseklanten periodiek om te monitoren of alle processen en de opvolging daarvan goed verlopen. Zo adviseren wij de klant tijdig als er ergens bijsturing nodig is en er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles om het bedrijf naar een hoger niveau te krijgen.

Interne audit en directiebeoordeling

Jaarlijks

Na certificering komen wij jaarlijks bij onze klanten terug voor het uitvoeren van de interne audit en de directiebeoordeling. Hierin ligt de basis voor continu verbeteren om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen van certificering.

Externe audit

Jaarlijks

Als certificering een feit is, toetst de certificerende instantie jaarlijks om te beoordelen of het managementsysteem nog steeds voldoende geschikt, effectief en geïmplementeerd is. Ook eventuele wijzigingen in het bedrijf of het systeem zullen hier aan de orde komen.

Door onze werkwijze ontzorgen wij u volledig van het opzetten van het managementsysteem tot en met het uitvoeren van de interne audits en het aanpassen van de documenten. Wij zorgen dat uw online systeem altijd up-to-date is, zodat u probleemloos uw certificaat behoudt.
Logo
Zorgeloos uw ISO 14001 certificering behalen? Neem contact op