Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

“Taak Risico Analyse (TRA) aangescherpt VCA 2017”

Binnen de VCA 2017 is de TRA aangescherpt op basis van aantoonbaarheid. Dit is een belangrijk verschil tussen de nieuwe en oude VCA. Benieuwd of u een juiste TRA methode hanteert? Leer hieronder verder.

Doel van de Taak Risico Analyse

Het doel van de TRA is het inventariseren van risico’s van incidentele taken en projecten om daardoor de risico’s te beheersen, veilig werken te bevorderen en ongevallen te voorkomen. Dit doel kan in twee stappen worden bereikt:

  • Het inventariseren van de mogelijke risico’s, die in relatie staan met de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en de omgeving waarin deze worden uitgevoerd.
  • Het op een effectieve wijze aanpakken van de geïnventariseerde risico’s door de risico’s weg te nemen of door de risico’s beheersbaar te maken indien de risico’s niet weggenomen kunnen worden.

Verschil tussen VCA 2008 en VCA 2017

In de VCA 2008, bij vraag 2.2 TRA, werd vereist dat u een TRA moest opstellen bij een specifiek risico/omgeving en/of situatie (werkplek) die niet vermeld staat in het VGM-risico. Als er geen specifieke werkplek is dan hoefde u geen TRA op te stellen.

Deze eis is in de VCA 2017/6.0 anders geformuleerd. Namelijk, als uw organisatie in een jaar geen specifieke werkplek heeft, dan moet u alsnog 1 actuele TRA opstellen en kunnen voorleggen aan de certificerende instantie. De TRA moet opgesteld worden door een leidinggevende met voldoende kennis van en ervaring met de uit te voeren werkzaamheden.

Wanneer moet een bedrijf een TRA uitvoeren?

Tot slot nog even een opsomming van situaties waarin een TRA dient te worden opgesteld door een bedrijf:

  • Een TRA dient te worden opgesteld als er werkzaamheden worden uitgevoerd met een hoog risico als deze werkzaamheden niet vallen binnen de reeds bestaande werkprocedures of werkinstructies.
  • Er is sprake van nieuwe werkzaamheden die voor het eerst worden uitgevoerd terwijl hiervan de risico’s nog onbekend zijn.
  • Werkprocedures worden geëvalueerd of er worden nieuwe werkprocedures opgesteld.

Hulp nodig?

Benieuwd of uw organisatie een juiste TRA methode hanteert? Of bent u op zoek naar iemand die meekijkt bij het updaten van uw VCA systeem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag direct een offerte aan. Wij begeleiden u op praktische wijze bij het opstellen en/of aanpassen van uw VCA systeem.

 

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op