Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Hendrikx matrijzen & prototypen Eric Huyding

21-11-2016 – Hendrikx Matrijzen verlengt met succes ISO 9001:2008-certificaat!
“Begin 2015 was bij ons de noodzaak ontstaan om voor een goed functioneren van ons ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem externe ondersteuning in te schakelen. Hendrikx Matrijzen Groep kwam zodoende in contact met Adviesbureau Organisatiesysteem.
In 2015 heeft Organisatiesysteem BV het nieuwe online handboek geïmplementeerd en de medewerkers bekend gemaakt met de nieuwe werkwijze. Sindsdien werken we nauw samen om ons kwaliteitssysteem naar een hoger plan te tillen en daar ook te houden. Het continu monitoren en, waar mogelijk, vereenvoudigen en/of verbeteren van onze interne processen is een van de belangrijke activiteiten.
Eind 2015 heeft Hendrikx, na de eerste externe audit, de samenwerking met Organisatiesysteem BV geïntensiveerd. Adviseur Louis de Vries zat maandelijks bij ons op de stoel van de KAM-coördinator om de interne organisatie te helpen bij het verbeteren van de diverse processen. Na een intensief traject van circa een half jaar waarin veel kennisoverdracht had plaatsgevonden, is besloten de samenwerking terug te brengen naar een keer per kwartaal. Dit is een overleg waarbij monitoren van het doel en de doelstellingen centraal staat.
Overige activiteiten die we bij Organisatiesysteem ondergebracht hebben zijn o.a. het beheer van het online kwaliteitshandboek, het uitvoeren van interne audits en directiebeoordeling. Daarnaast maken we tijdens de externe ISO-audits dankbaar gebruik van de begeleiding en expertise van Louis de Vries.
Het komende jaar zal Adviesbureau Organisatiesysteem ons verder begeleiden om in 2017 onze organisatie op het niveau te hebben voor de vernieuwde  ISO 9001:2015 certificering.

We hebben veel vertrouwen in de toekomst!”

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op