Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Alcochem BV Francis van de Groep

“De ondersteuning die we nodig hebben op het moment dat het nodig is, daar weet Organisatiesysteem ons in te voorzien.”

ISO 9001 & 14001 gecertificeerd!

Alcochem B.V. ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers. ”Dankzij Organisatiesysteem zijn wij ISO 9001 en 14001 gecertificeerd.”

Verbetering door advies en ondersteuning

Door de intensieve samenwerking met Organisatiesysteem BV en in het bijzonder met Jelis Roodbeen zijn wij erin geslaagd de externe audits goed voor te bereiden. Daarbij hebben we de eventuele knelpunten samen kunnen bespreken en oplossen voordat de audits plaatsvonden. Met het goede advies zijn wij in staat om onze organisatie met snelle groei daadwerkelijk te verbeteren. De ondersteuning die we nodig hebben op het moment dat het nodig is, daarin weet Jelis ons te voorzien.

Francis van de Groen

KAM-coördinator

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op