Praktische begeleiding naar certificering

Het behalen van een certificering moet zo eenvoudig mogelijk gaan. Organisatiesysteem helpt u hierbij, met maandelijkse ondersteuning.

Bedrijfsadvies

De missie van Adviesbureau Organisatiesysteem is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfsprocessen van de klant.

Kernwaarden

Kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid zijn de kernwaarden van onze bedrijfsfilosofie. Deze waarden zijn ook het uitgangspunt voor onze missie: optimale dienstverlening voor een betaalbare prijs. Hierbij staat de klant centraal en zijn daadkracht en no-nonsense kernwaarden.
Onze adviseur brengt werkprocessen in kaart en definieert de communicatiestromen. De kwaliteit van de werkprocessen kunnen worden verhoogd met het invoeren van managementsystemen als ISO 9001, ISO 14001 of VCA.

Klankbord

Heeft u er als ondernemer behoefte aan om op regelmatige basis een sparringpartner te hebben?
Onze adviseur kan als klankbord fungeren. Onderwerpen zoals de huidige en de toekomstige situatie van uw onderneming kunnen aan de orde komen. Welke weg dienen u en uw onderneming te bewandelen om de gewenste doelen te bereiken (strategie)?

Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op