Verschillende niveaus van de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder toont in welke mate een organisatie actief bezig is met de CO2-reductie. De naam zegt het al: er zijn diverse niveaus te behalve op de ladder. Dit zijn in totaal vijf CO2-prestatieladder niveaus, waarbij ieder niveau een verschil in de zwaarte van de eisen heeft. De verschillende niveaus zijn als volgt onder te verdelen:

CO2 prestatieladder niveau 1

Niveau 1 is de basis van de CO2-prestatieladder. In dit niveau maakt u inzichtelijk welke (belangrijkste) energiestromen er allemaal zijn binnen uw organisatie. Denk aan het verbruik van benzine, elektriciteit en gas.

CO2 prestatieladder niveau 2

Bij de certificering van niveau 2 gaan we dieper in op het energieverbruik van uw organisatie en de wil om het te reduceren.

CO2 prestatieladder niveau 3

Vanaf Niveau 3 gaat u als organisatie aan de slag met het opstellen van een CO2 footprint en de daarbij behorende kwantitatieve doelstellingen.

CO2 prestatieladder niveau 4

Vanaf niveau 4 gaan we verder in op “de keten”. Hierbij moet een ketenalyse gemaakt worden. Wat gebeurt er in de keten na uw organisatie? Wat is de CO2-uitstoot van deze hele keten?

CO2 prestatieladder niveau 5

Niveau 5 betrekt de ketenpartners erbij. De ketenpartners dienen kwantitatieve informatie aan te leveren over de CO2 impact van hun producten. Wat is de CO2 impact van uw product, van begin tot eind?

CO2 prestatieladder certificeren

Wilt u uw steentje bijdragen aan een beter milieu en uw CO2 uitstoot verminderen? Wij helpen u graag bij de certificering op uw gewenste niveau(s).

Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op