Lasnorm NEN 1090

Vanaf 1 juli 2014 is de Europese EN 1090 norm wettelijk verplicht. Deze norm beschrijft de voorwaarden waaraan de fabrieksproductiebeheersing (FPC) moet voldoen om stalen of aluminium componenten of complete bouwpakketten voor draagconstructies te voorzien van het CE keurmerk. Ook lastechnici krijgen hiermee te maken.

CE markering

Door uw product te voorzien van een CE markering geeft u aan dat het product voldoet aan het eisenpakket dat in overeenstemming is met deze norm. Dit geldt niet alleen voor staalconstructies als geheel maar ook voor alle constructieve onderdelen. Een product voorzien van deze CE markering moet namelijk in de gehele Europese Unie worden geaccepteerd zonder dat er extra eisen aan mogen worden gesteld door de autoriteiten in het betreffende land.

NEN 1090 verplicht vanaf 1 juli 2014

De CE markering geldt voor staalconstructies zoals gebouwen, bruggen, torens, masten, silo’s met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating en alle vormen van liggers.

Om de CE markering te mogen aanbrengen, dienen bedrijven te voldoen aan de eisen die omschreven zijn in de NEN 1090 norm, volgens het fabrieksproductiebeheersingssysteem (FPC).

Wat zijn de consequenties van niet certificeren tegen NEN 1090?

Niet gecertificeerd zijn tegen de NEN 1090 en tóch dit soort constructieve delen van staal of aluminium maken, betekent dat u een economisch delict pleegt, wat kan leiden tot directe boetes. Maar misschien nog wel gevaarlijker is dat uw verzekering een eventuele schade niet dekt, met alle gevolgen van dien.

 

Zorgeloos uw NEN 1090 certificering behalen? Neem contact op