Conducto BV – uitvoeren nulmeting

Opdracht ontvangen van Conducto BV voor het uitvoeren van een nulmeting op basis van de ISO 9001 en ISO 14001 norm.

Output van deze nulmeting is een Plan van Aanpak waarin vermeld staat welke processen en documenten opgesteld dienen te worden om te voldoen aan deze normen.

Terug naar overzicht
Praktische oplossingen die u helpen om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Neem contact op