Arbowet: wettelijk verplicht?

Ja, alle bedrijven met werknemers in loondienst moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften vanuit de Arbowet. Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dit geldt voor zowel bedrijven, verenigingen als stichtingen met werknemers in dienst. Een werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Ook een ZZP’er moet voldoen aan de Arbowet. Tevens moet de ZZP’er minimaal in het bezit zijn van een ZZP-Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of werkgevers en werknemers zich houden aan de richtlijnen vanuit de Arbowet. De Inspectie SZW komt bijvoorbeeld onverwachts bij u op het bedrijf of werklocatie om te controleren of u voldoet aan de Arbowet. Bij het niet naleven van een of meerdere elementen kan de Inspectie SZW u een boete opleggen. Het bedrag kan variëren tussen de € 450,00 en € 4.500,00 per ontbrekend onderdeel.

Wat moet u kunnen overhandigen?

Als de Inspectie SZW uw bedrijf bezoekt, moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de Arbowet. Dus u beschikt bijvoorbeeld over:

  • een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E);
  • een Plan van Aanpak gebaseerd op de RI&E;
  • een weloverwogen Arbobeleid;
  • een goed georganiseerde en gecommuniceerde bedrijfshulpverlening (BHV).

Advies en begeleiding bij de Arbowet

Adviesbureau Organisatiesysteem heeft jarenlange ervaring met het adviseren van bedrijven over de wettelijke vereisten vanuit de Arbowet. Wij ontzorgen u door het tijdrovende uitzoekwerk uit handen te nemen. Tevens zorgen wij ervoor dat u voldoet aan de Arbowet tegen aantrekkelijke tarieven.

Hoe kan uw bedrijf voldoen aan de Arbowet? Wij helpen u op weg! Neem contact op